Hikmah Dan Faidah Membaca Surat Yaasin

Hidayatullah  C 11, pemenang Juara II tulisan kajian ilmiah yang diadakan Perpustakaan Terpadu. Di kalangan pesantren, kita sering membaca atau mendengar surah yaasiin. Bahkan tak jarang di setiap pesantren membacanya setiap malam. Tidak hanya di kalangan pesantren, kita juga sering menjumpai hal tersebut di beberapa acara masyarakat seperti: tahlil, maulid nabi, walimatu al-‘ursy, dan lain-lain.…

Continue Reading