KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) MIFTAHUL ULUM

BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

SEJARAH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji.

Menurut sejarahnya keberadaan KBIH awalnya berangkat dari sebuah yayasan berlatar belakang pesantren atau majelis ta’lim yang kepentingannya untuk menimba ilmu agama kepada para kyai, lebih khusus ilmu yang membahas tentang masalah syariat termasuk didalamnya haji. Dari itu semua kemudian muncul keyakinan dari para santri atau masyarakat yang merasa belum mampu melakukan ibadah haji secara sempurna untuk meminta bimbingan haji secara langsung kepada para kyai utau ustadz tersebut

Pun juga demikian, berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang tidak lepas dari keberadaan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul yang sudah berdiri lebih dulu. Berawal dari banyaknya santri alumni, wali santri dan masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh datang kepada KH. Zuhri bin Sirojuddin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pertama, untuk berkonsultasi serta meminta bantuan kepada beliau agar memberikan bimbingan kepada mereka seputar ibadah haji dan umroh, dengan harapan  mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak hanya meminta bimbingan tetapi juga memohon kesediaan KH. Zuhri agar dapat membimbing dan mendampinginya hingga ke Tanah Suci.

VISI

 • Mewujudkan jamaah haji yang MANDIRI, MABRUR dan BERAKHLAQUL KARIMAH menurut akidah dan ibadah Ahlussunnah wal Jama’ah

 

MISI

 • Memberikan bimbingan dan pelatihan manasik haji dan umroh sebelum dan selama melaksanakan ibadah haji secara optimal.
 • Menyediakan sarana informasi dan pembelajaran bagi jamaah agar dapat memaksimalkan persiapan pelaksanaan ibadah haji.
 • Menyelenggarakan kegiatan ke-Islaman pasca ibadah haji untuk mempertahankan haji mabrur dan mempererat ikatan silaturahmi alumni KBIH Miftahul Ulum.

TUJUAN

 • Menjadikan KBIH yang professional, proporsional dan prima dalam memberikan pelayanan dan bimbingan.
 • Menjadikan calon haji yang mandiri yang dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah tanpa ada ketergantungan kepada pembimbing
 • Memberikan bimbingan manasik haji dan umrah yang benar sesuai tuntunan Islam Ahlussunnah wal Jamaah

 

MATERI UMUM

 • Ta’aruf antara jamaah calon haji dengan Pengurus KBIH Miftahul Ulum Banyuputih Kidul
 • Petunjuk persiapan fisik mulai proses pemberangkatan sampai pemulangan.
 • Petunjuk praktis pemeliharaan kesehatan selama di Tanah Suci (Makkah dan Madinah).
 • Petunjuk praktis kehidupan di tanah suci dan bahasa arab praktis.

 

MATERI KHUSUS

 • Pembekalan ilmu haji dan praktek manasik haji dan umrah.
 • Pendalaman materi sampai pemberangkatan haji dan pedalaman di Tanah Suci.
 • Bimbingan dan praktek shalat Jama’ dan Qashar.

 

PELAYANAN DAN FASILITAS

 1. Bimbingan manasik yang dibimbing langsung oleh para Kyai dan Masyayikh Alumni Al-Haramain Asy-Syarifain dengan dibantu oleh tenaga yang bermukim di Makkah.
 2. Umrah gratis 7 kali termasuk umrah wajib.
 3. Pengenalan lokasi haji.
 4. Ziarah religi ke tempat-tempat bersejarah :
 5. MAKKAH (Jabal Nur, Jabal Tsur, Arafah/Jabal Rahmah, Muzdalifah, Lokasi Jamarat, Hudaibiyah, Musium dan Ji’ronah).
 6. MADINAH (Makam Baqi’, Masjid Quba’, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Khondaq dan Suqut Tamur).
 7. JEDDAH (Makam Ibu Hawa’ dan Laut Merah, Masjid Apung).
 8. Buku Panduan Manasik Praktis Pelaksanaan ibadah haji dan Umrah KBIH Miftahul Ulum Banyuputih Kidul
 9. Seragam khusus rombongan KBIH Miftahul Ulum dan tribut/tanda pengenal berupa hasduk (untuk pria) dan jilbab (untuk wanita) dan tali koper yang diberikan secara gratis.

 

SYARAT PENDAFTARAAN

 1. Mengisi formulir pendaftaran
 2. Menyerahkan Pas Photo 3 x 4 = 2 lembar
 3. Menyerahkan Photo Copy KTP dan KK = 2 lembar
 4. Menyerahkan foto copy Akta Nikah/Ijazah/Ijazah = 2 lembar
 5. Menyerahkan Tanda Pelunasan (BPIH) dan No. Porsi Haji dari Kementerian Agama.
 6. Membayar kontribusi sesuai dengan ketetapan dari KBIH Miftahul Ulum.

 

INFORMASI DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KBIHU Miftahul Ulum

Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Ulum

Jl. Raya Banyuputih Kidul Po. Box. 101 Jatiroto Lumajang 67355

 

CONTACT PERSON:

 1. H. Ahmat Munir               081 234 926 84
 2. Kholili, S.Pd                       082 333 533 199
 3. H. Ahmad Fauzi, S.Pd.I    085 234 566 111